logo zgoraj
Trg Borisa Kidriča 3, 2000 Maribor
05-908-33-72
info@ses-mb.si
KontaktNajem

 

logo ats

Trajanje projekta: 1. 3. 2015 – 28. 2. 2018

Formativno spremljanje in vrednotenje transverzalnih veščin z IKT je mednarodni projekt, v katerem raziskujemo možne odgovore na krovni vprašanji:

  • Kako naj z uporabo različnih orodij IKT (in razvojnega e-listovnika) formativno spremljam in vrednotim razvoj nekaterih transverzalnih veščin svojih učencev? in
  • Kako naj učence opolnomočim za načrtovanje, spremljanje in vrednotenje lastnega napredka v teh veščinah?.

Temeljni namen projekta ATS 2020 je torej uvajati sodobne pristope k spodbujanju razvoja ter k spremljanju in vrednotenju transverzalnih veščin, ki so v različnih kontekstih imenovane različno (npr. evropske ključne kompetence, veščine 21. stoletja itd.). Ena izmed teh je digitalna veščina, ki jo bomo v projektu smiselno integrirali v spodbujanje razvoja veščin, kot so npr. sodelovanje in komuniciranje, kritično mišljenje, samorefleksija in samouravnavanje, delo z viri, ustvarjalnost, učenje učenja itd. Pristop, ki ga bomo v ta namen uporabili, je formativno spremljanje ob uporabi razvojnega e-listovnika.

Spletna stran projekta: http://ats2020.eu/

Pod okriljem Zavoda za šolstvo in šport s pomočjo skrbnice Marjete Borstner in podporo ravnateljice Darje Cizel formativno spremljanje na SEŠ  uvajajo Andreja Rajh, Margit Berlič Ferlinc, Maja Vičič Krabonja in Maja Urlep.

slika tima

 

Kaj smo počeli, si lahko ogledate v kratkem videu:

 

PONOSNI SMO NA NAŠE BIVŠE DIJAKE ... IN ŠE NAPREJ OSTAJAMO POVEZANI!