logo zgoraj         znacke3
znackeTrg Borisa Kidriča 3, 2000 Maribor   
05-908-33-72
info@ses-mb.si
KontaktNajem

 

   

BannerESS OBJEM

 finančna podpora: skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 2.550.000,00 EUR. 

ESS 1

Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor kot implementacijska šola sodeluje v projektu OBJEM, ki ga vodi ZRSŠ. Cilj projekta je razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije, ki bodo pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju bralne pismenosti otrok, učencev in dijakov. Cilj zasledujemo na štirih razvojnih področjih:

  • bralno pismenost in razvoj slovenščine (učni jezik, zmanjšanje razlik med spoloma, ranljive skupine, motivacija za branje),
  • pripomočki za prepoznavanje ravni bralne pismenosti v predšolskem obdobju ter v 2. In .3 VIO OŠ,
  • slovenščina kot drugega jezika (za priseljence, begunce, Rome ter za otroke, ki uporabljajo znakovni jezik) in
  • šolska knjižnica.

V sklopu bralne pismenosti in razvoja slovenščine bomo spodbujali razvoj sporazumevalne zmožnosti preko učnega jezika pri vseh predmetih, kar je temeljno sredstvo sporazumevanja ter prostor razmišljanja in grajenja novega znanja in hkrati sredstvo identifikacije s skupino, ki ji posameznik pripada. Tako bo posebna pozornost namenjena spoznavnemu in odnosnemu govoru v razredu. Za razvoj inovativnih pristopov bomo skrbeli tudi za večje sodelovanje strokovnih delavcev po celotni vertikali izobraževanja.

V sklopu slovenščina kot drugi jezik se bomo prednostno ukvarjali s slovenščino kot drugega jezika za otroke priseljencev, beguncev, Romov, otrok/učencev/dijakov, ki uporabljajo znakovni jezik.

V sklopu šolska knjižnica bomo iskali načine, kako lahko dejavnosti v knjižnici podpirajo pouk pri vseh predmetih ter dejansko postane kulturno in informacijsko središče šole.

Več na : https://www.zrss.si/objava/projekt-objem

Koordinatorica na SEŠG: Margit Berlič Ferlinc

 

 

MIZSimage001 3

PONOSNI SMO NA NAŠE BIVŠE DIJAKE ... IN ŠE NAPREJ OSTAJAMO POVEZANI!

 
UPORABLJAMO PIŠKOTKE
Naša spletna stran uporablja piškotke, da bi optimizirali vašo uporabniško izkušnjo.