logo zgoraj         znacke3
znackeTrg Borisa Kidriča 3, 2000 Maribor   
05-908-33-72
info@ses-mb.si
KontaktNajem

 

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH NA SREDNJI EKONOMSKI ŠOLI in GIMNAZIJI MARIBOR

Vabimo vas, da se vpišete v programe izobraževanja odraslih na Srednji ekonomski šoli in gimnaziji Maribor:

ekonomski tehnik (SSI)

http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2019/programi/Ssi/ekonomski_tehnik_SI/kazalo.htm

ekonomski tehnik – poklicni tečaj PT (SSI)

http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2021/programi/Pt/ekon_teh/ekon_teh.htm 

ekonomska gimnazija

http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2020/programi/gimnazija/programi.htm

 

Imamo izkušene in dobro usposobljene učitelje, najdaljšo tradicijo na področju srednješolskega ekonomskega izobraževanja v Podravju ter predan in podporen kolektiv, ki vam bo v veliko pomoč pri doseganju vaših ciljev.

Za lažje in učinkovitejše delo udeležencem izobraževanja omogočamo:

 • dostop do naših e-učilnic z elektronskim gradivom,
 • izposojo knjižničnega gradiva
 • individualne konzultacije.

Vpis v šolskem letu 2023/2024 poteka od septembra 2023 do zapolnitve prostih mest.

Izobraževanje poteka v obliki samostojnega učenja in konzultacij.

Cena vpisa v samoizobraževanje, za tekoče šolsko leto, je 300 EUR (vključena dva izpita), cena ostalih izpitov je v priloženem ceniku.

Število vpisnih mest v šolskem letu 2023/2024:

 • ekonomski tehnik (SSI) - 10 (prvi letnik)
 • ekonomski tehnik – poklicni tečaj PT (SSI) – 10
 • ekonomska gimnazija - 10 (prvi letnik)

Za vpis potrebujete:

 •  vaš osebni dokument s fotografijo,
 •  originalno spričevalo o končani osnovni šoli in druga srednješolska spričevala, če želite , da vam priznamo že opravljene obveznosti,
 •  vašo davčno številko,
 •  vašo EMŠO številko,
 •  dokazilo o plačani vpisnini,- vašo fotografijo (3x4 cm)

Originalnim dokumentom morajo biti priložene fotokopije.

Kandidat je vpisan šele, ko prinese vso zahtevano dokumentacijo in plača vpisnino. Vpisnine ne vračamo.

Cenik: pdfCENIK_IZOBRAŽEVANJA_ODRASLIH-1.pdf

PRED VPISOM, se predhodno dogovorimo za INFORMATIVNI RAZGOVOR, na katerem vas seznanimo s pogoji in stroški izobraževanja ter vam izstavimo položnico.

Koordinatorica izobraževanja odraslih:

Sandra Terplan, mag. psih.

Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor

Trg Borisa Kidriča 3

1. nadstropje levo (pisarna 1N11)

Uradne ure: po predhodnem dogovoru

sandra.terplan@ses-mb.si, 05-908-33-78

Pri vašem delu vam bomo v podporo.

Status udeležencev izobraževanja odraslih

3.člen (pravice)

Udeleženec izobraževanja odraslih, ki se izobražuje po javnoveljavnih programih osnovnošolskega, poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja, ima pravico do zdravstvenega varstva iz obveznega zdravstvenega zavarovanja v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, in pravico do drugih ugodnosti ter pravic v skladu s posebnimi predpisi, če ni v delovnem razmerju, prijavljen kot brezposelna oseba ali se ne izobražuje v skladu s predpisi o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti. https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-0222?sop=2018-01-0222

PONOSNI SMO NA NAŠE BIVŠE DIJAKE ... IN ŠE NAPREJ OSTAJAMO POVEZANI!

 
UPORABLJAMO PIŠKOTKE
Naša spletna stran uporablja piškotke, da bi optimizirali vašo uporabniško izkušnjo.