logo zgoraj         znacke3
znackeTrg Borisa Kidriča 3, 2000 Maribor   
05-908-33-72
info@ses-mb.si
KontaktNajem

 

ŠOLSKA KNJIŽNICA

Knjižničarka: Breda Bizjak

Telefon: 05 908 33 88

Elektronska pošta: breda.bizjak@ses-mb.si

Odpiralni čas:

  • od ponedeljka do petka od 7.30 do 9.30 ter od 10.00 do 15.00.

Seznam gradiva iz učbeniškega sklada

 

Sestavine in oblika pisnega izdelka:

Pri nastajanju izdelkov smo pozorni na

  • vsebino, ki naj bo v skladu z naslovom,
  • obliko in
  • spoštovanje avtorskih pravic (navajanje in citiranje uporabljenih virov). 

Predlogo oblike in navodila za citiranje in navajanje najdete v priloženem dokumentu: Pripročnik_seminarske_naloge_APA.pdf

 

Knjižnični red

Knjižnica je v drugem nadstropju šole. V predprostoru se dijaki učijo in družijo s sošolci in učitelj. Ogledajo si lahko stalne razstave – zgodovinsko zbirko mineralov, zbirko starih učbenikov, raritet knjižnice in starih pisalnih strojev.

V drugem prostoru je knjižnica, ki je razdeljena v knjižnični in čitalniški prostor. Knjižnična zbirka obsega okoli 22.000 knjižnih enot od tega približno 5.700 učbenikov.

Naročeni smo na različne serijske publikacije v slovenskem in v tujih jezikih.

Vse gradivo je inventarizirano v sistemu COBISS+:

Glede na teme za splošno in poklicno maturo, za različne natečaje in tekmovanja ter za bralno značko v tujih jezikih naročamo potrebno literaturo za profesorje in dijake.

Na šoli deluje bralni klub, v katerem beremo in se o prebranem pogovarjamo. V njem sodelujejo dijaki in profesorji.

Knjižnica sodeluje v naslednjih projektih:

  • Medgeneracijsko branje v okviru Bralne značke Slovenije,
  • projekt »Rastem s knjigo«,
  • projekt »Objem«,
  • Bralni klub.

Rok za vračilo izposojenega gradiva je 1 mesec. Dijaki so v knjižnico vpisani ob vpisu na šolo. Ob koncu šolskega leta, ali ob izpisu iz šole, morajo dijaki vrniti vso izposojeno gradivo. Možen je dogovor za podaljšanje roka vračila. Izgubljeno ali poškodovano gradivo se plača po ceniku.

V knjižnici glede na potrebe šolskih predmetnih aktivov nabavljamo knjižnično gradivo in ga inventariziramo. Neveljavno in poškodovano gradivo odpisujemo.

V prvih letnikih izvajamo učne ure v okviru Knjižnično informacijskega znanja za program ekonomska gimnazija in Interesne dejavnosti za program ekonomski tehnik. Pri teh urah dijaki spoznajo postavitev knjižnice in knjižnično gradivo ki se ga naučijo sami uporabljati. Spoznajo sestavne dele knjige, naučijo se oblikovanja referata in citiranja in navajanja uporabljenih virov. Spoznajo knjižnični informacijski sistem Slovenije, sistem COBISS, in mariborske knjižnice.

Dijaki se naučijo pravil obnašanja v knjižnici in rednega vračanja izposojenega gradiva.

 

Spletne povezave do nekaterih revij, časnikov in časopisov: 
 
 Delo www.delo.si

PONOSNI SMO NA NAŠE BIVŠE DIJAKE ... IN ŠE NAPREJ OSTAJAMO POVEZANI!

 
UPORABLJAMO PIŠKOTKE
Naša spletna stran uporablja piškotke, da bi optimizirali vašo uporabniško izkušnjo.