logo zgoraj
Trg Borisa Kidriča 3, 2000 Maribor
05-908-33-72
info@ses-mb.si
KontaktNajem

 

Pisni in ustni izpiti (dopolnilni, popravni, predmetni...) šolskem letu 2020/21:

29. in 30. september 2020,

8. in 9. 12. 2020,

11.  in 12. 5. 2021.

 

Izpitni rok za izboljševanje ocen (zaključni letniki): 26. 5. 2021

Začetek spomladanskega izpitnega roka: 30. 6. 2021

Začetek jesenskega izpitnega roka: 16. 8. 2021

 

Kandidat/ka se prijavi k izpitu na spletni strani šole najkasneje pet dni pred izpitnim rokom, odjavi pa se lahko najkasneje tri dni pred izpitom.

 

CENA IZPITA:

pisni ali ustni izpit 20,00 €

pisni in ustni izpit 30,00 €

Kandidati brez statusa dijaka plačajo izpit Srednji ekonomski šoli Maribor na podračun pri Upravi za javne prihodke Slovenska Bistrica, št. 01100-6030701202, sklic na številko 123.

PONOSNI SMO NA NAŠE BIVŠE DIJAKE ... IN ŠE NAPREJ OSTAJAMO POVEZANI!