logo zgoraj
Trg Borisa Kidriča 3, 2000 Maribor
05-908-33-72
info@ses-mb.si
KontaktNajem

 

Pisni in ustni izpiti (dopolnilni, popravni, predmetni...) šolskem letu 2019/20:

24. in 25. september 2019,

12. in 13. 11. 2019,

18.  in 19. 3. 2020.

 

Izpitni rok za izboljševanje ocen (zaključni letniki): 28. 5. 2020

Začetek spomladanskega izpitnega roka: 1. 7. 2020

Začetek jesenskega izpitnega roka: 17. 8. 2020

 

Kandidat/ka se prijavi k izpitu na spletni strani šole najkasneje pet dni pred izpitnim rokom, odjavi pa se lahko najkasneje tri dni pred izpitom.

 

CENA IZPITA:

pisni ali ustni izpit 20,00 €

pisni in ustni izpit 30,00 €

Kandidati brez statusa dijaka plačajo izpit Srednji ekonomski šoli Maribor na podračun pri Upravi za javne prihodke Slovenska Bistrica, št. 01100-6030701202, sklic na številko 123.

PONOSNI SMO NA NAŠE BIVŠE DIJAKE ... IN ŠE NAPREJ OSTAJAMO POVEZANI!