logo zgoraj
Trg Borisa Kidriča 3, 2000 Maribor
05-908-33-72
info@ses-mb.si
KontaktNajem

 

Poslanstvo:

• pri dijakinjah in dijakih razvijamo poslovno-podjetniške kompetence s poudarkom

na etičnih in moralnih normah,
• v svoje delo vnašamo nove oblike in metode dela ter se povezujemo z drugimi,
• razvijamo ustvarjalno, kritično, odgovorno in svobodno razmišljanje,
• razvijamo dobre medčloveške odnose in timsko delo.

Vizija:

Srednja ekonomska šola Maribor je šola za strokovni in osebnostni razvoj.
Nudimo bogata splošno-izobraževalna in strokovna znanja ter razvijamo poslovnost in podjetniško kompetentnost.

Naše temeljne vrednote so:

• strokovnost, inovativnost, podjetnost,
• poštenost in medsebojno spoštovanje,
• sprejemanje drugačnosti, človečnost.

PONOSNI SMO NA NAŠE BIVŠE DIJAKE ... IN ŠE NAPREJ OSTAJAMO POVEZANI!