logo zgoraj         znacke3
znackeTrg Borisa Kidriča 3, 2000 Maribor   
05-908-33-72
info@ses-mb.si
KontaktNajem

 

SUBVENCIJA:

Zakon o šolski prehrani določa, da so:

  • do polne subvencije za malico (oz. do brezplačne malice)upravičeni dijaki iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 42% neto povprečne plače v RS.
  • do subvencije v višini 70%cene malice upravičeni dijaki iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, znaša nad 42 do 53% neto povprečne plače v RS(peti razred otroškega dodatka).
  • do subvencije v višini 40% cene malice upravičeni dijaki iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, znaša nad 53 do 64% neto povprečne plače v RS(šesti razred otroškega dodatka).

V izjemnih primerih lahko pri določanju pravice do subvencije center za socialno delo upošteva tudi druga dejstva in okoliščine, ki nastopijo zaradi dolgotrajne bolezni ali smrti v družini, nenadne izgube zaposlitve staršev ter naravne ali druge nesreče.

Subvencijo za malico lahko ne glede na zgoraj navedene pogoje dobijo tudi dijaki v rejništvu oziroma prosilci za azil. Dijakom, ki bivajo v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikom s posebnimi potrebami oziroma v domovih za učence in se šolajo izven zavoda, pripada pravica do subvencije v višini cene malice.

Če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji na dan 1.9. , naj starši čim prej vložijo vlogo za otroški dodatek/štipendijo na pristojni Center za socialno delo.

OPOZORILO: subvencije se lahko med šolskim letom pri posameznikih večkrat spremenijo (dodelijo ali ukinjajo), tudi za nazaj! Šola tem spremembam sledi preko CEOVIZA in jih enkrat mesečno tudi korigira.

Zaradi varovanja osebnih podatkov odločb CSD v šoli ne sprejemamo, ampak se subvencije upoštevajo samo in izključno po seznamu CEOVIZA .

Če je dijak naročen in menija ne prevzame in ga tudi pravočasno ne odjavi, plača polno ceno malice ne glede na pripadajočo subvencijo.

 

ODGOVORNOST DIJAKA:

  • Dijak, ki je na malico prijavljen (oddana prijavnica), ima v lasti elektronski ključek do konca tekočega šolskega leta, ko ga vrne razredniku.
  • Dijak se je dolžan pravočasno odjavljati od malice (glej odjave).
  • Dijak je dolžan prevzeti naročen obrok.
  • V primeru izgube elektronskega ključka je dolžan poravnati znesek 5€ (št. TRR dobi v računovodstvu oz. tajništvu šole) in na podlagi dokazila prejme drugi ključek.
  • Izgubljeni ključek ali pozabljeno geslo ne pomenita, da na malico dijak ni več naročen.
  • Starši dijaka so dolžni v roku poravnati položnico za število prijavljenih obrokov za pretekli mesec. V kolikor položnica ni plačana, dijak ne more prevzemati obrokov v naslednjem mesecu.

Če je dijak naročen in menija ne prevzame in ga tudi pravočasno ne odjavi, plača polno ceno malice ne glede na pripadajočo subvencijo.

 

KADAR SE KAJ "ZALOMI"

V primeru kakršne koli nejasnosti, nepravilnosti, neiznajdljivosti, ki je lahko posledica obeh strani, vas prosim, da se dijak nemudoma oglasi pri koordinatorju šolske prehrane Petru Poštraku.

VSE JE REŠLJIVO, ČE JE LE PRAVOČASNO.

PONOSNI SMO NA NAŠE BIVŠE DIJAKE ... IN ŠE NAPREJ OSTAJAMO POVEZANI!

 
UPORABLJAMO PIŠKOTKE
Naša spletna stran uporablja piškotke, da bi optimizirali vašo uporabniško izkušnjo.