logo zgoraj
Trg Borisa Kidriča 3, 2000 Maribor
05-908-33-72
info@ses-mb.si
KontaktNajem

 

Stanje prijav na srednjo šolo lahko spremljate na povezavi:

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/

 

Omejitev vpisa v šolskem letu 2018/19:

V šolskem letu 2018/2019 imamo razpisanih 56 mest na programu ekonomska gimnazija in 56 mest na programu ekonomski tehnik.

Na programu ekonomska gimnazija so še prosta mesta, na program ekonomski tehnik pa je prijavljenih 61 kandidatov.

EKONOMSKI TEHNIK

Glede na število zbranih točk v 7. in 8. razredu devetletke (največje možno število točk je 120) je trenutno stanje med kandidati za program ekonomski tehnik naslednje:

TOČKE                  ŠTEVILO UČENCEV

120 – 110                4

100-109                  9

90-99                    18

80-89                    10

70-79                    11

65-70                      3

64 in manj               6

Navodila glede vpisa dobijo kandidati po pošti.

PONOSNI SMO NA NAŠE BIVŠE DIJAKE ... IN ŠE NAPREJ OSTAJAMO POVEZANI!