logo zgoraj
Trg Borisa Kidriča 3, 2000 Maribor
05-908-33-72
info@ses-mb.si
KontaktNajem

 

Izdelek oz. storitev in zagovor se imenuje 4. predmet poklicne mature.

Dijaki na začetku šolskega leta (do konca oktobra) oddajo vlogo za odobritev naslova izdelka oz. storitve. Tudi dijaki PT izpolnijo vlogo in jo oddajo do konca novembra. ŠK PM vloge pregleda in teme potrdi. Dijaki dobijo sklep ŠK PM.

Če je zaradi objektivnih razlogov treba naslov izdelka oz. storitve za 4. predmet poklicne mature spremeniti, dijaki izpolnijo vlogo za zamenjavo naslova izdelka oz. storitve in jo predložijo ŠK PM, ki jo obravnava na seji. O zamenjavi dobijo sklep.

PONOSNI SMO NA NAŠE BIVŠE DIJAKE ... IN ŠE NAPREJ OSTAJAMO POVEZANI!