logo zgoraj
Trg Borisa Kidriča 3, 2000 Maribor
05-908-33-72
info@ses-mb.si
KontaktNajem

 

Spoštovani dijaki, spoštovani starši!

V času izobraževanja na daljavo bodo občine organizirale pripravo in prevzem toplih obrokov za učence in dijake, ki imajo subvencionirano prehrano v šoli. Občine bodo na svojih spletnih straneh oz. v svojih lokalnih občilih objavile poziv učencem in dijakom, ki v njihovi občini bivajo, da se prijavijo na brezplačni obrok. Objavile bodo tudi mesto, kje bodo učenci in dijaki ta obrok prevzeli.

Brezplačni topli obrok pripada učencem in dijakom, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji ali odločbi na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije malice ali kosila, ne presega 382,82€ (3. dohodkovni razred otroškega dodatka oz. 2. razred državne štipendije). Brezplačni topli obrok pripada tudi učencem in dijakom, ki so nameščeni v rejniške družine.

Dijaki se na topli obrok prijavite preko šole, ki jo obiskujete. Šola bo upravičenost do brezplačnega obroka preverila v CEUVIZu. Zbrane podatke bo šola poslala posameznim občinam, v katerih imate dijaki stalno prebivališče. Na podlagi zbranih potreb bo občina organizirala pripravo in distribucijo toplih obrokov.

Dijaki, ki vam topli obrok glede na kriterije, opisane zgoraj, pripada, se najkasneje do torka, 10. 11. 2020, do 15. ure, prijavite na šolski spletni strani, v razdelku PREHRANA, Prehrana na malico v času dela na daljavo:

https://www.ses-mb.si/index.php/prehrana/prijava-na-malico

S prijavo dovolite, da šola in občine zbirajo vaše osebne podatke za potrebe organizacije, priprave in prevzema toplega obroka.

Za podrobnejša navodila (kje, kdaj in kako boste obroke prevzemali), spremljajte obvestila vaše občine.

Ostanite zdravi in pozdrav v ta dan,

Andreja Z. Dobaj

Ravnateljica SEŠG

PONOSNI SMO NA NAŠE BIVŠE DIJAKE ... IN ŠE NAPREJ OSTAJAMO POVEZANI!