logo zgoraj         znacke3
znackeTrg Borisa Kidriča 3, 2000 Maribor   
05-908-33-72
info@ses-mb.si
KontaktNajem

 

Vabimo vas, da se vpišete v poklicni tečaj in pridobite naziv ekonomski tehnik. 

Rok za prijavo je 5. september 2022. 

V poklicni tečaj se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil četrti letnik gimnazije ali zaključni letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe. Na ta način si pridobi srednjo strokovno izobrazbo. 

Izobraževanje po programu poklicni tečaj traja eno leto in se zaključi s poklicno maturo. V poklicnem tečaju se lahko dijak redno izobražuje samo enkrat. 

Pomembni datumi za vpis v poklicni tečaj v šolskem letu 2022/2023

5. september 2022

Zadnji rok za oddajo prijav za vpis v šolskem letu 2021/22 (redni). 

26. september 2022

Vpis v poklicni tečaj. 

3. oktober 2022

Začetek pouka. 

 

1

POSTOPEK PRIJAVE
Prijavite se z obrazcem Prijava za vpis v začetni letnik srednje šole, ki ga lahko natisnete ali kupite v knjigarnah (DZS 1,20 ). 

Prijavi je potrebno predložiti naslednja dokazila: 

1) kandidati, ki so uspešno zaključili četrti oziroma zaključni letnik programa gimnazija ali srednjega strokovnega oz. tehniškega izobraževanja, fotokopijo spričevala tretjega in četrtega letnika, 

2) kandidati, ki so uspešno zaključili zaključni letnik programa poklicno-tehniškega izobraževanja, fotokopijo spričeval prvega in drugega letnika. 

  

  

OMEJITEV VPISA, MERILA ZA IZBIRO V PRIMERU OMEJITVE VPISA IN IZBIRNI POSTOPEK 

Če je število prijavljenih kandidatov za vpis v program poklicnega tečaja po zaključenem prijavnem roku bistveno večje od razpisanega števila mest, šola s soglasjem ministra za šolstvo in šport sprejme sklep o omejitvi vpisa. O tem so kandidati (s strani šole) pisno obveščeni. 

Merila za izbiro: 

* pri kandidatih, ki so zaključili četrti letnik gimnazije oziroma četrti letnik programa srednjega strokovnega izobraževanja: seštevek zaključnih ocen tretjega in četrtega letnika iz slovenščine (oziroma madžarščine ali italijanščine kot maternega jezika), matematike in prvega tujega jezika ter oceni splošnega učnega uspeha; 

* pri kandidatih, ki so zaključili drugi letnik programa poklicno-tehniškega izobraževanja: seštevek zaključnih ocen prvega in drugega letnika iz slovenščine (oziroma madžarščine ali italijanščine kot maternega jezika), matematike in prvega tujega jezika ter ocen splošnega učnega uspeha. 

Kandidati lahko zberejo največ 40 točk. 

Če se po izbirnem postopku na posamezni šoli na spodnji meji razvrsti več kandidatov z istim številom točk, pridobljenih po zgoraj navedenih kriterijih, se izbira med njimi opravi na podlagi točk, pridobljenih iz ocen splošnega učnega uspeha in zaključnih ocen prvega tujega jezika posameznega letnika. 

PONOSNI SMO NA NAŠE BIVŠE DIJAKE ... IN ŠE NAPREJ OSTAJAMO POVEZANI!

 
UPORABLJAMO PIŠKOTKE
Naša spletna stran uporablja piškotke, da bi optimizirali vašo uporabniško izkušnjo.