logo zgoraj
Trg Borisa Kidriča 3, 2000 Maribor
05-908-33-72
info@ses-mb.si
KontaktNajem

 

vabilo mladi podjetnik

Povzetek poslovnega načrta

Glavni namen povzetka poslovnega načrta je utemeljiti poslovno priložnost. Vsebovati mora kratek opis pomembnih vidikov poslovnega načrta: predstaviti izdelek oz. storitev, vrednost za uporabnika, potencialni trg, predviden obseg prodaje, sposobnost ključnih kadrov, potrebna finančna sredstva in pričakovani donos vloženih sredstev.  

Povzetek poslovnega načrta je potrebno pripraviti na koncu, ko so preostali deli poslovnega načrta že pripravljeni. Sestavljen mora biti iz kratkih navedb, ki se nanašajo na naslednje značilnosti podjetja:

  • kratek opis podjetja
  • priložnost in strategijo podjetja
  • ciljne trge in projekcije
  • konkurenčne prednosti
  • vodstvene kadre
  • ekonomiko, dobičkonosnost in možnost žetve in
  • finančne vire.

PONOSNI SMO NA NAŠE BIVŠE DIJAKE ... IN ŠE NAPREJ OSTAJAMO POVEZANI!