logo zgoraj         znacke3
znackeTrg Borisa Kidriča 3, 2000 Maribor   
05-908-33-72
info@ses-mb.si
KontaktNajem

 

IMG 20181024 122642

Moja strokovna pot se je začela na Srednji ekonomski šoli Maribor, kjer sem za las ušla usmerjenemu izobraževanju. Na SEŠ sem pridobila številna znanja in v času študijske prakse tudi izkušnje, ki so mi pomagale pri nadaljevanju izobraževanja, delu preko študentskega servisa  in kasneje tudi pri zaposlitvi. Za delo preko študentskega servisa je bilo najbolj koristno znanje strojepisja, saj sem lahko nadomeščala delavke v času dopustov.

Na SEŠ me je prinesel splet okoliščin. Kasneje pa sem spoznala, da sem s pridobljenimi znanji brez kakršnih koli problemov nadaljevala študij na Ekonomsko-poslovni fakulteti (EPF) UM, takrat še Visoki ekonomsko-komercialni šoli Maribor (VEKŠ). Veliko prednost je pomenilo znanje knjigovodstva, ki smo ga osvojili pod vodstvom profesor Groseka. Bil je strog, vendar pravičen, pod njegovim vodstvom pa sem knjigovodstvo vzljubila in kasneje nadaljevala v tej smeri. Vedno pa je bila moja vzornica tudi razredničarka, prof. Žurajeva, ki je bila profesorica, ki sem jo izredno občudovala. Bila je stroga, vendar zelo pravična. Bila nam je kot mama in nas je tudi vzgajala. Vedno mi bodo ostale v spominu njene besede »Pozdravljajte vse, ki jih poznate. Naj se vam ne zdi  nepotrebno pozdraviti tudi čistilke, saj tudi one skrbijo za boljše okolje.« Želela postati takšna učiteljica kot je bila ona in upam, da mi je vsaj do določene mere to tudi uspelo.

Splet okoliščin me je pripeljal  v računovodstvo. Najprej sem se zaposlila kot organizatorka v podjetju, ki je izdelovalo računalniške programe za računovodstvo in sodelovala pri njihovem oblikovanju in uvajanju, kasneje pa prevzela vodenje računovodstva. Vedno me je mikalo posredovati znanje tudi mlajšim, zato sem prevzela dodatno delo še kot asistentka za računovodstvo na EPF. Na tej fakulteti sem se kasneje tudi zaposlila. Spoznala sem, da je računovodstvo kot igra z zelo zahtevnimi pravili, ko jih osvojiš pa postaja vedno bolj zanimiva. Zato sem na tem področju z izobraževanjem in delom tudi nadaljevala in nikoli mi ni dolgčas.

Že v času moje prve zaposlitve sem se vpisala na specialistični študij revidiranja računovodskih izkazov, saj se je ta stroka v Sloveniji takrat začela razvijati in uveljavljati in je bila zelo aktualna. Ko pa sem se zaposlila na EPF, sem zaključila še magistrski in doktorski študij na področju ekonomije in poslovnih ved. Danes sem visokošolska učiteljica na tej uveljavljeni fakulteti, ki se ponaša s kar tremi mednarodnimi akreditacijami ECBE, ACBSP in AACSB. Akreditacije potrjujejo kvaliteto študijskih programov EPF in omogočajo njihovo mednarodno primerljivost, tako da se naši študenti lažje zaposlijo tudi v tujini. Vedno smo veseli dijakov, ki prihajajo iz SEŠ.

Leta 2017 sem bila imenovana na funkcijo prodekanke za izobraževanje in vesela sem, da soustvarjam zgodbo o uspehu EPF, ki je v oktobru 2019 praznovala 60-letnico svojega obstoja in na kateri je v tem času študij zaključilo že več kot 34.000 študentov na dodiplomskem, magistrskem in doktorskem študiju. Menim, da sem izbrala pravo pot, ki mi je mi omogočila zanimivo in ustvarjalno delo, pa tudi delo z mladimi. Vedno znova me presenečajo z novimi idejami.

PONOSNI SMO NA NAŠE BIVŠE DIJAKE ... IN ŠE NAPREJ OSTAJAMO POVEZANI!

 
UPORABLJAMO PIŠKOTKE
Naša spletna stran uporablja piškotke, da bi optimizirali vašo uporabniško izkušnjo.